Hobby blog

kutilovy záliby…

Lokomotiva řady 770 a 771

Lokomotivy řady 770 a 771 jsou 6nápravové kapotové dieselové posunovací lokomotivy. Jejich staré označení je T 669.0 a T 669.1 a získaly přezdívku Čmelák.

Vývoj a výroba nové řady T 669.0/1 (770/771) začal z důvodu absence silných motorových lokomotiv pro těžkou posunovací službu na přelomu 50. a 60. let, na níž výkonově nestačily lokomotivy řad T 435 (720) a T 458.1 (721). Proto byly v roce 1963 dodány tři prototypy nové řady T 669.0. Jedna z lokomotiv byla s normálním rozchodem kol a dvě byly širokorozchodné (1520 mm). Následovala sériová výroba v letech 1967 – 1969.

V roce 1968 byla ve firmě SMZ Dubnica provedena zkušební rekonstrukce uložení skříně na rámu podvozků. Tato zrekonstruovaná lokomotiva se tak stala základem nové řady T 669.1 (771), která byla sériově vyráběna v letech 1969 – 1972. V tomtéž závodě se vyráběly i širokorozchodné verze, které byly značené jako T 669.5 (770.8) a T 669.51 (771.8)

Lokomotivy řady 770/771 jsou tedy určeny pro těžký staniční posun a přetah nákladních vlaků. Širokorozchodné verze pro ČSD byly určeny na východní Slovensko, kde je velké překladiště. V dnešní době ČD lokomotivy řady 770/771 ruší a rozprodávají, a to protože lokomotivy jsou velmi těžké a třínápravové podvozky značně deformují trati.

Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se zúženými a nestejně dlouhými kapotami, mezi nimiž se nachází kabina strojvedoucího. V ní jsou diagonálně umístěné dva řídící pulty. Po obvodu kapot jsou ochozy se zapuštěnými schůdky, z předních ochozů je přístupná i kabina strojvedoucího.

Rám lokomotivy je osmi závěskami zavěšen na dvou třínápravových podvozcích. U novější řady 771 jsou tyto závěsky doplněny vahadly, které působí na přítlačné válce (tímto se zlepšily adhezní vlastnosti).

Dvojkolí v podvozcích jsou vedena kyvnými rameny, která jsou odpružena vinutými pružinami s paralelně umístěnými hydraulickými tlumiči. Podvozky jsou s rámem spřaženy pomocí otočných čepů, které jsou pevně zabudovány v rámu. V každém podvozku jsou tři trakční tlapové motory.

Pod dlouhou přední kapotou je spalovací motor, trakční generátor, ventilátory, pomocné stroje a chladiče. Pod krátkou zadní kapotou jsou akumulátory a pískojem. Spalovací motor je naftový pomaluběžný šestiválec s přímým vstřikem paliva. Je chlazený vodou, má rozvod OHV. Pohání trakční generátor, který pohání trakční motory. Lokomotiva je vybavena ruční brzdou, samočinnou tlakovou brzdou (DAKO BS2) a přímočinnou brzdou (DAKO BP).

Trakční generátor je stejnosměrný stroj typu ČKD TD 802 B, proud z něj napájí šest stejnosměrných 4pólových trakčních motorů typu ČKD TE 006. Regulace výkonu je provedena sdruženým regulátorem. Výkonových stupňů je 8 a jsou řazeny půlkruhovým řídícím kontrolérem. Z jednoho stanoviště je možné řídit 2 spřažené lokomotivy.

 

Technické údaje
Mezinárodní označení 92 54 2 770 xxx-x, 92 54 2 771 xxx-x
Výrobce ČKD Praha, SMZ Dubnica
Rok výroby 1967 – 1969 (1969 – 1972)
Rok výroby prototypu 1963 (1968)
Vyrobeno ks 111 (207)
Rozchod 1435 mm
Typ vozidla 6nápravová kapotová posunovací lokomotiva
Uspořádání pojezdu Co´Co´
Přenos výkonu elektrický stejnosměrný
Trakce nezávislá s elektrickým přenosem
Délka přes nárazníky 17220 mm (17240 mm)
Délka rámu 16000 mm
Rozvor podvozku 4000 mm
Vzdálenost otočných čepů 8660 mm
Minimální poloměr oblouku 100 m
Regulace výkonu sdružený regulátor
Služební hmotnost 112 t (116 t)
Typ spalovacího motoru ČKD K 6 S 310 DR
Objem motoru 163,21 l
Velikost palivové nádrže 6000 l
Typ trakčního generátoru ČKD TD 802 B
Typ trakčních motorů ČKD TE 006
Trvalý výkon motoru 993 kW
Maximální tažná síla 195 kN (240 kN)
Maximální rychlost 90 km/h
Údaje v závorce platí pro řadu 771.
Lokomotiva řady 770 (se starým značením)

Lokomotiva řady 770 (se starým značením)

Lokomotiva řady 770

Lokomotiva řady 770

Lokomotiva řady 771

Lokomotiva řady 771

Lokomotiva řady 771

Lokomotiva řady 771

Typový výkres - lokomotivy řady 770 a 771

Typový výkres – lokomotivy řady 770 a 771

Zdroje…

Michell